Gravidna maternica s placentom i fetusom srne obične / pregnant uterus with placenta and fetus of roe deer (Capreolus capreolus)

Gravidna maternica s placentom i fetusom srne obične / pregnant uterus with placenta and fetus of roe deer (Capreolus capreolus)

Placenta srne obične se prema ovojnicama koje sudjeluju u placentaciji naziva placenta chorioalantoidea s. placenta allantochorialis, prema razvijenosti korionskih resica semiplacenta cotyledonaria, a prema složenosti placentalne barijere placenta synepitheliochorialis.Placenta preživača može biti oligokotiledonarna s 3-8 (10) velikih placentoma kao kod divljih preživača, košute i srne ili polikotiledonarna s brojnim (20-150), ali manjim placentomima kao kod […]

Gravidna maternica s placentom i fetusom jelena običnoga / pregnant uterus with placenta and fetus of red deer (Cervus elaphus)

Gravidna maternica s placentom i fetusom jelena običnoga / pregnant uterus with placenta and fetus of red deer (Cervus elaphus)

Placenta košute se prema ovojnicama koje sudjeluju u placentaciji naziva placenta chorioalantoidea s. placenta allantochorialis, prema razvijenosti korionskih resica semiplacenta cotyledonaria, a prema složenosti placentalne barijere placenta synepitheliochorialis.Placenta preživača može biti oligokotiledonarna s 3-8 (10) velikih placentoma kao kod divljih preživača, košute i srne ili polikotiledonarna s brojnim (20-150), ali manjim placentomima kao kod krava, […]

Bubreg dobroga dupina (Tursiops truncatus)

Bubreg dobroga dupina (Tursiops truncatus)

Bubreg se nalazi retroperitonealno, ovalnog je oblika i grozdasta izgleda. Bubreg je građen od brojnih režnjeva (multilobularan) s dobro diferenciranom korom, srži, papilom i čašicom.

Bubreg leoparda

Bubreg leoparda

Bubreg leoparda pripada tipu glatkog i jednobradavičastog bubrega s obzirom na stupanj sraštavanja kore i srži.

Skip to content