eksponata
0 +
fotografija
0 +
360 rotacija
0 +

U Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju nalaze se vrijedne zbirke koje prikazuju morfologiju domaćih i divljih životinja, a koriste se u nastavi te znanstvenom i stručnom radu. Tako osteološka zbirka sadrži brojne kosture i pojedinačne kosti raznih životinja, pa i čovjeka. Anatomski i embriološki eksponati tradicionalno se čuvaju u staklenim spremnicima.

Dio anatomskih preparata izrađen je modernim tehnologijama, tzv. impregnacijom polietilenglikolom. U Zavodu je smještena i vrijedna zbirka ulja na platnu s prikazima mikroskopske strukture raznih tkiva i organa koju je izradio Silvije Trapan.

Najvrijedniji dio zbirke Zavoda za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju čine sadreni i brončani modeli domaćih životinja koje je 1899. godine za potrebe pariške izložbe, a po narudžbi Gospodarskog odsjeka Zemaljske vlade, izradio hrvatski akademski kipar Robert Frangeš Mihanović (1872.-1940.).

U zavodskoj zbirci još se nalaze dermopreparati kokoši, pataka, pura, gusaka, golubova i kunića, kolekcija perja i krzna odnosno vune ovaca, lubanje domaćih životinja te sadreni i nativni preparati čeljusti sa sjekutićima konja i goveda.

Ova muzejska zbirka broji više od 700 uzoraka patološki promijenjenih organa različitih životinjskih vrsta kao i humanih, ali i konkremenata te stranih tijela. Ovih sedamstotinjak uzoraka dio je velike zbirke od ukupno 3.000, koje su od 1923. godine sakupljane u sklopu kliničkog rada Zavoda za veterinarsku patologiju.

Zanimljivost muzeja su i bolesti životinja koje su danas iskorijenjene u Hrvatskoj poput sakagije, tuberkuloze te slinavke i šapa, ali i urođenih deformiteta – nakaza. Uz svaki preparat nalazi se dijagnoza na latinskom i hrvatskom jeziku sukladno vremenskom razdoblju prikupljenog uzorka.

Na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo su izložene zbirke veterinarskih instrumenata i zbirka potkova te vrijedna arhivska građa. Najveću vrijednost zbirke nose instrumenti koji su se kroz različita razdoblja razvoja veterinarske medicine upotrebljavali od veterinara na „terenu“. To se prije svega odnosi na instrumente koji su se koristili kao pomoć kod teških porođaja, embriotomije te kod kastracije muških domaćih životinja.

Uz instrumente, vrijednu izložbenu građu čine izložene originalne diplome prvih hrvatskih veterinara, kovača i mesarskih obrtnika iz razdoblja od 1867. do 1923., razni dokumenti poznatih veterinarskih stručnjaka, velik broj pasoša izdanih od 1861. do 1890., kao i neki pravilnici o stočnim pasošima.

Zbirka Klinike za porodništvo i reprodukciju sastoji se od povijesno važnih ginekoloških i akušerskih instrumenata te trajnih preparata zdravih i patološki promijenjenih fetusa domaćih životinja. Dio preparata čine trajni dermopreparati, a dio tzv. mokri preparati konzervirani u staklenim posudama i akvarijima.

Većinu preparata možemo svrstati u skupinu patološkog razvoja plodova domaćih životinja, dok manji dio fetusa predstavljaju zdravi fetusi u kritičnim fazama za preživljavanje u maternici odnosno nastanak abortusa.

Zbirka sadrži osteološke, dermo i trajne mokre preparate slatkovodnih i morskih riba.

Produkt je suradnje znanstvenika Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju i Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela.

Zbirka divljih životinja sadrži brojne kosture, anatomske preparate te uzorke tkiva i organa divljih životinja koje su pronađene uginule u prirodi, a predmet su istraživanja u svrhu njihove zaštite.

Isto tako, u ovoj zbirci pohranjeni su kosturi egzotičnih životinja uginulih u zoološkim vrtovima koje su donirane fakultetu u svrhu nastave te znanstvenostručnog rada.

Skip to content