Bubreg leoparda

Bubreg leoparda pripada tipu glatkog i jednobradavičastog bubrega s obzirom na stupanj sraštavanja kore i srži.

Skip to content