Gravidna maternica s placentom i fetusom jelena običnoga / pregnant uterus with placenta and fetus of red deer (Cervus elaphus)

Placenta košute se prema ovojnicama koje sudjeluju u placentaciji naziva placenta chorioalantoidea s. placenta allantochorialis, prema razvijenosti korionskih resica semiplacenta cotyledonaria, a prema složenosti placentalne barijere placenta synepitheliochorialis.
Placenta preživača može biti oligokotiledonarna s 3-8 (10) velikih placentoma kao kod divljih preživača, košute i srne ili polikotiledonarna s brojnim (20-150), ali manjim placentomima kao kod krava, koza i ovaca. Placentomi se morfološki razlikuju: konkavni su kod ovaca i koza, a konveksni kod krava i divljih preživača.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content