Bubreg / kidney (lat. ren, grč. nephros)

Bubreg

Parenhim bubrega podijeljen je na koru (cortex) i srž (medulla). Građen je od osnovnih funkcionalnih jedinica bubrega: nefrona, sabirnih cjevčica i sabirnih cijevi.

Nitasta papila / filiform papilla (papilla filiformis) (dolje lijevo)

Nitasta papila / filiform papilla (papilla filiformis) (dolje lijevo) i

Nitasta papila je prema funkciji mehanička. Najbrojnija je i posebno dobro razvijena u mačaka i preživača. Kod mačaka je posebno velika i građena je od dva dijela nejednake veličine. Prednji dio je manji (vezivnotkivni jastučić ili rostralna papila; podupire stražnji dio papile koji je mnogo veći i tako sprječava njegovo izvrtanje), a iz stražnjeg dijela […]

Pluća / lung (pulmo)

Pluća

Dušnik se prije ulaza u plućni parenhim grana u ekstrapulmonalne bronhe (bronchi principalis) koji se nakon ulaza u plućni parenhim granaju u intrapulmonalne bronhe (bronchi lobares), lobarni bronhi u manje ogranke (bronchi segmentales), a segmentalni bronhi u bronhiole. Terminalni bronhioli se granaju u respiratorne bronhiole (u stijenci sadrže pokoju alveolu) koje se otvaraju u alveolarne […]

Tonzila / tonsil (tonsilla)

Tonzila

Tonzile su nakupine pojedinačnih limfnih čvorića (noduli lymphatici aggregati) smještene u usnoj šupljini i ždrijelu. Na površini se nalazi mnogoslojni pločasti neoroženi epitel. Ispod epitela je difuzno limfno tkivo i pojedinačni sekundarni limfni čvorići (nodulus secundus) – građeni od središnjeg svijetlog germinativnog centra (centrum germinale) i periferne tamne zone (corona). Ispod ovog sloja nalazi se […]

Krvne žile / blood vessels (vasa sanguinea)

Krvne žile

Arterije su odvodne krvne žile, grananjem se smanjuju, a na osnovi veličine dijele se na velike elastične (aorta, plućna arterija), mišićne arterije (većina arterija u tijelu) srednjeg i velikog promjera te na arteriole. Vene se prema veličini dijele na venule, male, srednje i velike vene. Male i srednje velike vene koje su najčešće imaju zaliske […]

Dlaka / hair (pilus)

Dlaka / hair (pilus)

Poprečni presjek dlake (desno): izrastanjem iz korijena, dlaka raste prema površini kroz dlačni tobolac. Dlačni tobolac i dlaka čvrsto su srasli i cijeli je kompleks na poprečnome presjeku složene građe. S vanjske strane dlačni tobolac okružen je gušćim vezivnim tkivom na kojemu leži bazalna membrana (izravni nastavak epidermalne bazalne membrane). Na bazalnoj membrani nalazi se […]

Očna vjeđa / eyelid (palpebra)

Očna vjeđa / eyelid (palpebra)

Očne vjeđe, uz očnu spojnicu (konjunktiva) i suzni aparat, ubrajamo u pomoćne organe oka. Na vjeđi razlikujemo: vanjsku površinu pokrivenu kožom (vidljivi su dlačni folikuli i folikuli trepavica), unutrašnju površinu pokrivenu očnom spojnicom i prostor između dviju površina (tarzalna ploča) – gusto vezivno tkivo koje prema sloju kože i konjunktive postaje rahlo vezivno tkivo. U […]

Oko / eye (oculus)

Oko

Očna jabučica se sastoji od tri sloja: vanjske očne ovojnice (tunica fibrosa bulbi) sastavljene od rožnice (cornea) i bjeloočnice (sclera), srednje očne ovojnice (tunica vasculosa bulbi, uvea) sastavljene od šarenice (iris), cilijarnog tijela (corpus ciliare), žilnice (chorioidea) i unutrašnje očne ovojnice (tunica interna bulbi) – mrežnice (retina).Rožnica je avaskularni, prozirni dio oka koji s prednje […]

Bubreg / kidney (lat. ren, grč. nephros)

Bubreg / kidney

Bubreg je građen od osnovnih funkcionalnih jedinica: nefrona, sabirnih cjevčica i sabirnih cijevi. Osnovna funkcionalna jedinica bubrega je nefron koji se sastoji od bubrežnog tjelešca i kanalića.Bubrežno tjelešce (corpusculum renale) (gore) sastoji se od glomerula (klupko krvnih kapilara povezanih intraglomerularnim mezangijskim stanicama) i glomerularne kapsule (Bowmanova čahura). Glomerularna kapsula ima vanjski ili parijetalni list (jednoslojni […]

Nadbubrežna/nuzbubrežna žlijezda / adrenal gland (glandula adrenalis)

Nadbubrežna/nuzbubrežna žlijezda / adrenal gland (glandula adrenalis)

Parenhim žlijezde raspoređen je u koru i srž. Kora je izgrađena od tri različito debele zone karakteristična izgleda: zona multiformis (1/10 kore) – u domaćih životinja dolazi u dva oblika kao zona arcuata (slika) i zona glomerulosa, zona fasciculata (6/10 kore) – kubične ili poligonalne stanice poredane u nizove između kojih se nalaze kapilare, u […]

Unutrašnje uho / internal ear (auris interna)

Unutrašnje uho / internal ear (auris interna)

Prikaz koštanog i membranoznog labirinta unutrašnjeg uha. Koštani labirint (labyrinthus osseus) tvore vestibul (vestibulum), tri polukružna kanala (canalis semicircularis) i pužnica (cochlea). S unutrašnje strane koštani dijelovi prekriveni su vezivnotkivnom membranom koja čini membranozni labirint.

Skip to content