Prvi vratni kralježak (atlas) mamuta (Mammutidae spp.)

Prvi vratni kralježak (atlas) mamuta (Mammutidae spp.)

Prvi vratni kalježak sastoji se od lateralnih dijelova (massae laterales, ala atlantis) te dorzalnog (arcus dorsalis) i ventralnog luka (arcus ventralis). Kranijalno nosi zglobna udubljenja (foveae articulares craniales) za uzglobljenje s kondilima zatiljne kosti (condyli occipitales), a kaudalno se nalazi konkavna zglobna površina (fovea dentis) za uzglobljenje sa zubom (dens) drugog vratnog kralješka (axis).

Prsni kralježak (vertebra thoracica) mamuta (Mammutidae spp.)

Prsni kralježak (vertebra thoracica) mamuta (Mammutidae spp.)

Prsni kralježak ima visok trnasti izdanak (processus spinosus), kratak poprečni izdanak (processus transversus), zglobne površine za uzglobljenje s glavom rebra (foveae costales cranialis i foveae costales caudales) i kvržicom rebra (foveae costales processus transversi).

Kostur barske kornjače (Emys orbicularis)

Kostur barske kornjače (Emys orbicularis)

Egzoskeleton i endoskeleton kornjača su spojeni. Prsni kralješci i rebra stopljeni su s koštanim pločama u oklop kornjače koji se sastoji od leđnog (carapax) i trbušnog (plastron) dijela.

Stanica / cell (cellula)

Stanica / cell (cellula)

Stanica se sastoji od jezgre, citoplazme unutar koje se nalaze organeli i stanične membrane.Stanična membrana je troslojna lipoproteinska ovojnica (dva sloja proteina koji su odvojeni slojem lipida) koja odvaja citoplazmu stanice i selektivno regulira promet tvari između okolice i unutrašnjosti stanice. Jezgra (nucleus) je dio stanice koji sadrži genetičke informacije (DNK), okružena je dvostrukom membranom […]

Bubreg / kidney (lat. ren, grč. nephros)

Bubreg / kidney (lat. ren, grč. nephros)

Na lijevoj strani slike prikazana je građa bubrežnog tjelešca (corpusculum renale) koje se sastoji od glomerula i glomerularne kapsule (Bowmanove kapsule). Glomerularna kapsula ima vanjski ili parijetalni list i unutrašnji ili visceralni list. Vanjski list građen od jednoslojnog pločastog epitela koji leži na bazalnoj lamini. Unutrašnji list građen je od pločastih stanica (podociti) s primarnim […]

Skip to content