Stanica / cell (cellula)

Stanica se sastoji od jezgre, citoplazme unutar koje se nalaze organeli i stanične membrane.
Stanična membrana je troslojna lipoproteinska ovojnica (dva sloja proteina koji su odvojeni slojem lipida) koja odvaja citoplazmu stanice i selektivno regulira promet tvari između okolice i unutrašnjosti stanice. Jezgra (nucleus) je dio stanice koji sadrži genetičke informacije (DNK), okružena je dvostrukom membranom (na pojedinim mjestima vanjska i unutrašnja mambrana međusobno se spajaju i nastaju jezgrene pore). Jezgrica (nucleolus) je unutarjezgrena struktura koja se sastoji od proteina i RNK, a uloga joj je sinteza ribosoma. Mitohondriji su stanični organeli odgovorni za proizvodnju energije. Okruženi su dvostrukom membranom (vanjska je membrana glatka, dok unutrašnja tvori različite duplikature kojima se povećava njezina površina). Ribosomi su stanični organeli odgovorni za sintezu proteina. Ribosomi u citoplazmi mogu doći pojedinačno ili u nakupinama (poliribosomi). Poliribosomi su odgovorni za sintezu strukturnih proteina stanice, a oni vezani za endoplazmatski retikulum za sintezu ekskretornih proteina. Endoplazmatski retikulum (ER) sustav je membrana koje u stanici čine plosnate ili tubularne strukture. U stanicama dolaze dva tipa ER: hrapavi (zrnati) – vezani ribosomi i glatki – nisu vezani ribosomi. Golgijev kompleks (GK) je polarizirana struktura na kojoj razlikujemo cis-stranu (konveksna, okrenuta prema hrapavom ER; male transportne vezikule kojima se s hrapavog ER na GK prenose sintetizirani proteini) i trans-stranu (konkavna s velikim vakuolama koje sadrže sekretorne proizvode koji se izlučuju iz stanice).

Skip to content