Zubalo konja, u dobi od približno 14 godina

Rostralni dio gornje čeljusti, vidljiva bobica na prednjacima, a dno kalička na srednjacima i krajnjacima.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content