Zubalo konja, u dobi od približno 11 godina

Rostralni dio gornje čeljusti, vidljiva je bobica na prednjacima, a dno kalička na srednjacima i krajnjacima.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content