Ren cysticus colloidalis hominis

Bubreg, čovjek. Vidljive su multiple kortikalne i medularne ciste unutar bubrega.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content