Mukokutani spoj usana, ovca. Vidljiva okruglasta koalescirajuća izbočenja mukokutanog spoja- boginje ovaca (Orthopoxvirus).

Skip to content