O projektu

Mogućnost prijave na poziv Europskog socijalnog fonda Veterinarski fakultet odlučio je iskoristiti prijavom projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“  koji je unaprijedio kvalitetu obrazovnog procesa i cjeloživotnog učenja na Veterinarskom fakultetu.

Glavna svrha ovog projekta vrijednog 3,9 milijuna kuna bila je izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za zanimanje doktora veterinarske medicine radi usklađivanja hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) s Europskim kvalifikacijskim okvirom i razinama kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja.

U sklopu projekta su također provedene i aktivnosti koje uključuju razna poboljšanja nastavnih metoda poput e-projekta vertikalne i horizontalne integracije kolegija, izrada virtualnih atlasa i zbirki nastavnih modela i simulacija, prijenos muzejskih zbirki u 3D modele s opisima dostupnim na web stranici. Značajan naglasak u ovom projektu stavljen je na osnivanje i izgradnju kapaciteta laboratorija za stjecanje kliničkih vještina (Clinical skills lab), kako infrastrukturno tako i organizacijski, te nabavu razne stručne veterinarske opreme. Izradom softvera za poboljšanje sustava ispita i samoanalize studenata; razvojem online sustava za provođenje anketa studenata i nastavnika te on-line baze ispitnih pitanja poboljšali smo postupke osiguranja kvalitete. Kontinuirano usavršavanje stručnih i nastavnih kompetencija nastavnika bio je važan dio projekta, kao i stjecanje poduzetničkih i životnih vještina studenata.

Naziv projekta: Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, UP.03.1.1.03.0020

Trajanje: 22.03.2019. – 22.03.2022.

Partneri: Hrvatska Veterinarska Komora

Vrijednost projekta:  3.932.338,51 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Skip to content