Lubanja psa

Lubanja psa pasmine bordoška doga koja pripada brahicefaličnim pasminama. Kosti lica (ossa faciei) su kratke, dok je moždani dio lubanje (ossa cranii) velik u odnosu na lični dio lubanje.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content