Irski konj, 1899. Robert Frangeš Mihanović

Opis skulpture: Konj je kratkog i oblog tijela s uzdama na glavi. Rep i griva su kratko podrezani. Kip, sadra, obojana; visina: 36,2 cm.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content