Glossitis ulcerosa bovis. Aphthae epizooticae.

Jezik, govedo. Vidljiv je vrh jezika. Po sluznici jezika vidljivo je fokalno ekstenzivno oštećenje sluznice koje seže do mišića jezika (ulkus/čir), a posljedica je bolesti slinavke i šapa.

Skip to content