Ewersov zračni filtar za insuflaciju zraka u vime kod puerperalne pareze

Instrumenti za pregled i operacije na vimenu.

Skip to content