Bizamski štakor (Fiber/Ondatra zibethicus)

Lubanja i mandibula bizamskog štakora.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content