Binokularni svjetlosni mikroskop s vlastitim izvorom svjetlosti, marka: Olympus CX22LED / binocular light microscope with its own light source, brand: Olympus CX22LED

Dijelovi mikroskopa su: okularu (10x), tubus, objektivi (4x, 10x, 40x), stolić, kondenzor, postolje, vijak za pomicanje stolića, makrovijak (fokus), mikrovijak (fokus) i izvor svjetla.

Vizualizacija 360 stupnjeva:

Skip to content